De groei van de werkgelegenheid in de detailhandel houdt verband met de toenemende populariteit van het webwinkelen. Met webwinkelen ontstaan ook nieuwe functies in de detailhandel, bijvoorbeeld in de logistiek, transport en inpakservices. De detailhandel heeft een aandeel van 11 procent in de werkgelegenheid van Nederland. Op dit moment werken er zo’n 780 duizend medewerkers in de sector. Voor bijna alle beroepen in de detailhandel is op dit moment sprake van een ruime arbeidsmarkt met weinig tekorten, maar dat gaat veranderen. UWV verwacht dat het aantal openstaande vacatures na jaren van daling de komende periode weer zal stijgen, van 120.000 nu tot 140.000 in 2018. De ontwikkeling van de werkgelegenheid staat in de detailhandel non-food al een tijd onder druk. Na de recessie kan de instroom in de non-food echter weer snel toenemen. Op dit moment biedt de food detailhandel al goede instroomperspectieven.

Meer informatie: UWV-Sectorbeschrijving-detailhandel (pdf-bestand)