Volgens de meest recente prognoses krijgen grote delen van de ambachtseconomie bij het aantrekken van de economie echter te maken met tekorten, vooral aan technische vaklieden. Sommige branches binnen de ambachtseconomie zijn bovendien sterk vergrijsd, waaronder de maatkledingbedrijven en de uurwerkmakers.

Er zijn tot 2021 jaarlijks gemiddeld 20.000 nieuwe mensen nodig in de ambachtseconomie. Die instroombehoefte komt hoofdzakelijk voort uit vervangingsvraag en betreft voor ruim de helft zelfstandigen die als ondernemer aan de slag kunnen. Een bijzonder arbeidsmarktprobleem dat zich in de ambachten versterkt voordoet, is de bedrijfsopvolging van ondernemers die met pensioen gaan. Veel kleinschalige ondernemers naderen de pensioengerechtigde leeftijd. Zonder bedrijfsovername dunt het vakmanschap in Nederland uit. Dit speelt men name bij de schoenherstellers, dakdekkers en het slagersbedrijf.

Meer informatie: