Het aandeel WW’ers dat het werk hervat als zelfstandige is verdubbeld na invoering van de startersregeling. Sinds de introductie van de startersregeling in juli 2006 hebben ruim 61.000 mensen hiervan gebruikgemaakt: in de afgelopen 3 jaar ongeveer 11.000 mensen per jaar. WW’ers die als zelfstandige het werk hervatten, vallen minder vaak terug op een WW- of bijstandsuitkering dan WW’ers die gaan werken in loondienst.

Meer informatie: UWV Kennisverslag 2013-3