Ook is de handige folder Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen – Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen. Ondernemers die een gedeeltelijke WAO- of WAZ- of Wajong-uitkering ontvangen en (nog) onvoldoende inkomsten uit de eigen zaak halen, kunnen inkomenssuppletie aanvragen. Hiervoor dient men het formulier Aanvraag inkomens- en of loonsuppletie te gebruiken. Via het UWV kan men zich vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hiervoor gebruikt men het  formulier: UWV – Aanmelding vrijwillige verzekering binnenland. Voor het aanvragen van eventuele voorzieningen, is een formulier beschikbaar. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet. De mogelijkheden van een starterskrediet worden beschreven op de website van het UWV (deeplink). Downloads: