In 2012 komen er 62.000 werkzoekenden bij, volgend jaar nog eens 28.000. ‘Het herstel van de arbeidsmarkt zal de komende jaren vermoedelijk traag verlopen’, aldus UWV. Het percentage mensen dat een baan zoekt is onder 55-plussers het hoogst. UWV verwacht dat van de beroepsbevolking in deze leeftijdscategorie ruim 11 procent werkzoekende is eind volgend jaar.  

UWV voorziet in vrijwel alle sectoren een krimp van de werkgelegenheid. De afname is het sterkst in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. De uitzendbranche zal na een teruggang dit jaar vanaf volgend jaar weer groeien. De zorgsector blijft volgens het UWV de banenmotor van de Nederlandse economie. Een duidelijke toename van het aantal banen ziet UWV bij verpleeg- en verzorgingstehuizen, in de gehandicaptenzorg en bij ziekenhuizen.   UWV voorspelt dat het het aantal banen in de jaren 2014-2017 met gemiddeld 53.000 per jaar stijgt. Het aantal vacatures zal, na jaren van stagnatie, groeien van 811.000 in 2013 tot gemiddeld 942.000 in de jaren erna.  

Bron: UWV_Arbeidsmarktprognose 2012 2013