De gegevens zijn afkomstig uit een in 2011 uitgevoerde pilot. De pilot had onder andere als doel zicht te krijgen op het aandeel arbeidsbeperkten dat werkt als zelfstandige. Door gegevens van UWV te koppelen met data uit het Sociaal Statische Bestand (SSB) van het CBS, kon een eerste inschatting worden gemaakt van UWV-klanten die werken als zelfstandige. Het gaat om personen met winst uit ondernemen, DGA’s en personen met inkomen uit overige arbeid.

\

Zelfstandige arbeid komt vooral voor bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA (5,5%) en de WAO (7%). Oudere arbeidsbeperkten met een gedeeltelijke WGA-uitkering werken zelfs iets vaker dan jongere als zelfstandige. Voor arbeidsbeperkten uit de WIA is re-integratie als zelfstandige als serieuze optie, niet uit te sluiten. Bij Wajongers komt het veel minder vaak voor: Slechts 0,9% werkte in 2008 als zelfstandige.

Lees het gehele UWV Kennisverslag op: http://bit.ly/xZTOKJ