De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Musici en artiesten kennen momenteel een hogere WW-uitkering dan andere mensen. De WW voor musici en artiesten, die werken op basis van losse optredens, is gelijk aan het voorheen gemiddeld verdiende loon, terwijl de WW-uitkering gebruikelijk 70% van het laatstverdiende loon is. Een tweede uitzondering is dat musici en artiesten sneller dan andere groepen in aanmerking komen voor een WW- of WIA-uitkering. Voor hen geldt een  minder strenge ‘wekeneis’. Dat betekent dat kunstenaars in plaats van 26 uit 36 weken, slechts 16 uit 39 weken gewerkt hoeven te hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering. De uitzonderingen stammen uit het verleden vanuit de gedachte dat veel musici en artiesten niet continu werk hebben en op de toenmalige arbeidsmarkt, met vooral full-time banen, nauwelijks in staat waren die ‘gaten’ op te vullen met ander werk. Tegenwoordig is de arbeidsmarkt flexibeler en is er meer uitzendwerk beschikbaar. Daarnaast is er een groeiende groep personen zoals zzp-ers, die net als musici en artiesten, onregelmatig werk hebben, maar niet dezelfde gunstige behandeling krijgen. Die ongelijkheid wordt nu ongedaan gemaakt. Het afschaffen van de uitzonderingen heeft geen gevolgen voor musici en artiesten die nu een WW- of WIA-uitkering ontvangen. Deze maatregel gaat in voor nieuwe gevallen vanaf 1 juni 2013.

Bron: <a href=http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/02/15/uitzonderingen-in-uitkeringen-voor-musici-en-artiesten-afgeschaft.html?ns_campaign=regeringsnieuws&amp