Gezien het ontbreken van financiële dekking op dit moment, de benodigde wetswijziging en de demissionaire status van het kabinet, wordt de besluitvorming in deze kwestie aan het volgende kabinet gelaten.

Meer informatie: Kamerbrief