Uitkeringsgerechtigden die van start willen met een eigen bedrijf lopen vaak tegen vele (dichte) deuren aan. Partijen als UWV en de gemeenten (alhoewel wij vele gemeenten bedienen die dit niet herkennen) hebben vaak een beeld van de uitkeringsgerechtigde dat zij absoluut niet vinden passen op hun beeld van ondernemers. Voordat iemand de mogelijkheid krijgt om, in een optimale situatie met begeleiding, de voorbereidingen van het eigen bedrijf op te pakken is de motivatie al danig op de proef gesteld.

De “uitkeringsgerechtigden” die door IMK en collega-bedrijven worden begeleid bij het starten van hun bedrijf hebben over het algemeen een uiterst goede motivatie om eindelijk te komen tot het realiseren van die droom die al jaren sluimert. Zij worden in korte tijd wegwijs gemaakt in alle onderwerpen voor een toekomst als ondernemer. Sommigen zien alsnog, met goede redenen, af van een toekomst als ondernemer maar velen gaan weloverwogen van start met hun eigen bedrijf.

IMK begeleidt jaarlijks duizenden ondernemers naar de start en onderzoekt daarnaast de levensvatbaarheid. 84,5% van de ondernemers, die in 2009 van publieke microfinanciering gebruik maakten (over het algemeen uitkeringsgerechtigden), zijn in 2011 nog actief. Dat ligt 10% hoger dan landelijke cijfers voor alle ondernemers en toont de effectiviteit van publieke microfinanciering maar ook de kracht van de “uitkeringsstarter”.

Natuurlijk hebben sommige starters wat meer hulp nodig om tot een verantwoorde start te komen. Het is daarom dat IMK een grondige intake in de selectiefase, een korte oriëntatie en daarna een zeer goed uitgedachte planfase inzet om de startende ondernemers alles mee te geven waardoor de kans op succes wordt verhoogd. Maar dat geldt voor alle starters van IMK dus ook de starters die vanuit een andere inkomenspositie starten.

Het op basis van onderbuikgevoelens doen van uitspraken over deze doelgroep doet geen recht aan de vele starters uit deze groep die, met de juiste hulp, juist een succesvolle toekomst als ondernemer tegemoet gaan. Dat sommigen falen is evident, maar hoort dat nu juist niet bij ondernemen?

Han Dieperink, 
Algemeen directeur &

Michelle Jongebloet,
Manager businessunit Begeleiding
Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf