De omzet van uitgeverijen van onder andere boeken, kranten en tijdschriften daalde in het vierde kwartaal van 2013 met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2013 was de omzetdaling ruim 6 procent. Sinds de start van de economische crisis eind 2008 hebben uitgeverijen ongeveer 20 procent omzet verloren zien gaan. De uitgeverijen hebben niet alleen last van de laagconjunctuur, maar ook van afnemende omzet als gevolg van de opkomst van e-books. Daarnaast kampen tijdschriften- en krantenuitgeverijen al jaren met teruglopende advertentie-inkomsten en aantallen abonnees.

Fors meer faillissementen

In heel 2013 gingen er 71 uitgeverijen failliet; fors meer dan in de voorgaande jaren, toen het aantal bedrijven dat over de kop ging enkele tientallen lager lag. Ondanks de bedrijfsbeëindigingen als gevolg van faillissementen nam het aantal uitgeverijen in de afgelopen vijf jaar toe met 6 procent. Naast enkele grote uitgevers kent de branche veel kleinschalige bedrijven die onder andere actief zijn met e-publishing.

Bron: CBS