In 2015 groeit de zakelijke dienstverlening verder met 2%. Steeds meer opdrachtgevers zijn actief in sectoren die groei laten zien. In vrijwel alle marktsectoren is in 2015 naar verwachting sprake van groei. Bezuinigingen bij de overheid zorgen nog wel voor een stagnerend aantal overheidsopdrachten.

Hoewel de economische groei aantrekt, valt te verwachten dat niet alle branches binnen de zakelijke dienstverlening sneller zullen groeien. Kennisintensieve zakelijke dienstverleners zoals accountantskantoren en kampen bijvoorbeeld met structurele tegendruk. De groep niet-kennisintensieve dienstverleners, zoals uitzenders en de reisbranche ontwikkelt zich doorgaans meer in lijn met de conjunctuur.

Belangrijkste ontwikkelingen
De verschillende deelsectoren binnen de zakelijke dienstverlening laten een uiteenlopend beeld zien. De belangrijkste verwachte ontwikkelingen zijn:
•    De omzet van accountantskantoren blijft licht dalen vanwege voortzettende digitalisering en automatisering in samenstel- en administratiepraktijk.
•    Toenemende concurrentie en automatisering zetten omzet advocatuur onder druk.
•    Stabilisatie van omzet assurantietussenpersonen met terugloop aantal kantoren
•    Groei flexbranche trekt verder aan tot 7% in 2015, gedragen door breder gedragen economische groei.
•    Het verwachte doorzettende herstel op de woningmarkt stimuleert de omzet van notariskantoren ook in 2015.
•    In 2015 komt een einde aan de krimp van het aantal vakanties, geholpen door gestegen consumentenvertrouwen en een verbeterende arbeidsmarkt. Dit is positief voor de reisbranche.

Bron: ING