Nederlandse toeristen lieten het meeste geld in Zuid-Limburg achter; ruim € 235 miljoen. In Noord-Limburg ging het om € 117 miljoen en € 62 miljoen in Midden-Limburg. Het zijn vooral de inwoners van Noord- en Zuid-Holland (37%), evenals Brabanders (18%) en Gelderlanders (12%) die naar Limburg op vakantie gaan. Ze gaan het vaakst naar Zuid-Limburg (44%). In Noord- en Midden-Limburg gaat het om respectievelijk 36 en 20 procent. Het aantal vakanties (+6,6%) en het aantal overnachtingen (+12%) in Midden-Limburg heeft overigens in de periode 2011-2012 een opvallende groei laten zien. Limburg blijft na Gelderland bij de toerist nog altijd de favorietste provincie met bijna 2,4 miljoen binnenlandse vakanties en ruim 10,4 miljoen overnachtingen. Daar moeten we erg blij mee zijn,zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken. De verwachting is dat dit aantal dit jaar ongeveer hetzelfde zal zijn. Het past ook binnen de lange termijn trend, die weliswaar schommelingen laat zien, maar waarbij Limburg qua marktaandeel binnenlandse toeristische vakanties de 2e positie weet vast te houden. Limburg telt 715 accommodaties (-2,5%) voor toeristen en 123.047 (+3%) slaapplaatsen. In vergelijking met het Nederlands gemiddelde gaat de binnenlandse toerist in Limburg relatief vaker uit eten, wandelen, winkelen en zwemmen en relatief minder vaak naar natuurgebieden. De binnenlandse toerist waardeert de vakantie in Limburg met een 8 gemiddeld. In 2012 kwamen ook 828.000 buitenlandse toeristen naar Limburg; 3.8% meer dan in 2011, vooral Duitsers, Britten en Belgen. Over de afgelopen vijfjaar bekeken zijn België, Zwitserland, Duitsland, Italië, Groot-Brittanië, Azië en Australië voor Limburg de groeimarkten. Er komen daarentegen minder Fransen, Spanjaarden, Denen, Zweden en Amerikanen naar Limburg.

Floriade
Uit het rapport blijkt eveneens dat Limburg favoriet was vooreen uitje tijdens de wereldtuinbouwexpo Floriade in Venlo. Toen was sprake van een fors bovengemiddelde groei binnenlands als inkomend toerisme. In Limburg steeg het aantal binnenlandse vakanties met 5%, in Noord-Limburg zelfs met 11%terwijl toen landelijk sprake was van een lichte daling van het aantal binnenlandse vakanties in deze periode (-1%). Ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten voor de Floriade-periode een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van dezelfde periode in 2011. In Limburg steeg het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in deze periode met 15% terwijl landelijk sprake was van een stabiel aantal overnachtingen. Ook het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten kende in Limburg een relatief positieve tendens: +4% in Limburg versus -1% in Nederland.

WK wielrennen
Het WK wielrennen in september vorig jaar heeft eveneens een positief effect op het aantal overnachtingen gehad. Het aantal overnachtingen lag die maand 6% hoger dan het jaar ervoor, met name door meer overnachtingen van buitenlandse gasten (+23%). Landelijk was juist sprake van een daling van het aantal overnachtingen (-2%). Hierbij dient wel te worden aangetekend dat dit effect niet geheel aan het WK wielrennen kan worden toegerekend. In september 2012 was bijvoorbeeld ook de Floriade nog geopend.

Werkgelegenheid
Toerisme is belangrijk voor de Limburgse economie. Het gaat om bijna 38.000 banen, ruim 7% van alle banen in Limburg (landelijk 6%). Feitelijk is de werkgelegenheid hoger, omdat banen in de detailhandel (bakker, winkels en supermarkt) niet zijn meegeteld, evenmin als de indirecte werkgelegenheid.

Meer informatie: Limburg – Toeristische_trendrapportage_2012-2013