Minder faillissementen, meer starters
Dat de economische situatie van de transportsector verbetert, blijkt ook uit de nieuwste cijfers van Graydon. Het aantal faillissementen van transportbedrijven is met 12 procent in 2014 flink afgenomen. In 2013 ging het om 201 failliete transportbedrijven en in 2014 om 176. Het aantal startende transportbedrijven nam toe met 4 procent tot 1.271.

Terughoudend
Wat de vooruitzichten voor transport en logistiek betreft, zijn ondernemers zeer terughoudend. ‘Eerst zien, dan geloven’, zo redeneren ondernemers in de transportsector. Het merendeel van de ondernemers gaat er van uit dat de bedrijvigheid in 2015 licht zal dalen ten opzichte van 2014.

Ondernemers bij expeditie- en verhuisbedrijven zijn het meest positief gestemd wat het economische klimaat betreft. Daarbij verwacht het merendeel van deze ondernemers voor de komende periode een verdere verbetering. Ook een groot aantal ondernemers in het binnenlandse stukgoederenvervoer en in het tank-/silovervoer rekent op een verdere verbetering van het economische klimaat.

Personeel nodig
Ondanks de toenemende bedrijvigheid zijn bedrijven voorzichtig met plannen voor uitbreiding. Bijna driekwart van de bedrijven wil het personeelsbestand in 2015 gelijk houden, een vijfde wil uitbreiden. Echter TLN waarschuwt dat met de vergrijzing bedrijven die geen duidelijke groeiplannen hebben toch op zoek moeten gaan naar nieuw personeel.

Bron: TLN