Mede door de lage consumentenbestedingen is de orderportefeuille sinds 2009 nog nooit zo dun geweest’. Ondanks de voorspelde lichte economische verbetering in 2013, houdt ruim een derde van de transporteurs rekening met wederom een slecht jaar. Het gaat nog steeds slecht in de transportsector. Een derde van alle wegvervoerders zag de omzet en winst in het vierde kwartaal van 2012 dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Slechts de helft van het aantal ondernemers sluit het jaar af met winst, terwijl de andere helft verlies draait of quitte speelt. Deze negatieve ontwikkeling heeft volgens TLN vooral te maken met lage consumentenbestedingen en lage vrachtprijzen. Voor veel vervoerders is het aantal opdrachten sinds het tweede kwartaal 2009 niet zo laag is geweest. ‘Uit vrees om opdrachten te verliezen, durft een aantal vervoerders de prijzen niet te verhogen terwijl de kosten wel stijgen. Hierdoor komt de financiële positie van veel ondernemers verder onder druk te staan’, aldus TLN. Met name het bouwgerelateerde transport heeft het moeilijk. Dit betreft zo’n 25 procent van het vervoerde gewicht op de Nederlandse wegen. Opvallend is het relatief hoge aantal logistiek dienstverleners dat 2012 financieel positief afsluit. Van deze groep bedrijven sluit 67 procent het jaar met winst af.

Forse stijging faillissementen
De slechte economische situatie van de sector wordt steeds zichtbaarder. TLN maakt zich zorgen over de sterke stijging van het aantal faillissementen in 2012. Uit cijfers van kredietbeoordelaar Graydon blijkt dat in 2012 30 procent meer bedrijven failliet gingen dan een jaar eerder. Landelijk ligt dit gemiddelde op plus 14 procent. Ook zien we dat nog steeds veel transportbedrijven lang op hun geld moeten wachten. Een deel van deze bedrijven komt hierdoor in de financiële problemen. Volgens TLN directeur Peter Sierat kunnen we met recht zeggen dat de transportsector een van de sectoren is die het hardst door de crisis wordt getroffen. Het einde is nog niet in zicht.

Vooruitzichten 2013
In lijn met de economische groeivoorspelling van het CPB, houdt een meerderheid van de transport en logistiek dienstverleners voor het jaar 2013 rekening met een lichte stijging van bedrijvigheid en omzet. Maar een vetpot wordt het niet. Met name wegvervoerders zijn somber. 36 Procent van deze groep houdt rekening met nog een slecht jaar. Slechts 11 procent van alle ondernemers rekent op een goed jaar. Het betreft hier voornamelijk bedrijven die het jaar 2012 ook positief hebben afgesloten.

Meer informatie: TLN – cb_4_2012 (pdf-bestand)