Deelsectoren over de hele linie licht achteruit, daling vervoersprijzen voornaamste risico
Over de hele linie zal de vraag in de sector licht terugvallen. Het vervoer over water- en door de lucht zullen met -1% en -2% de grootste daling van het vrachtvolume te zien geven. Het wegtransport en logistieke dienstverlening houden de teruggang beperkt tot -0,8% en -0,5%. Aangezien de vervoersprijzen traditioneel gevoelig zijn voor een economische verandering, schuilt daarin dit jaar de belangrijkste zorg. Waar de omzet vorig jaar nog gestuwd werd door hogere tarieven, bestaat het risico dat dit jaar het omgekeerde gebeurt.

Flexibiliteit en ondernemerschap op de proef gesteld
De opleving van de afgelopen twee jaar is voor veel bedrijven onvoldoende geweest om financieel aan te sterken. Machiel Bode, sectormanager Transport en Logistiek: Transport-en logistieke bedrijven worden opnieuw voor grote financiële uitdagingen gesteld. Het komt nu aan op flexibiliteit en ondernemerschap. Belangrijk is daarbij de keuze voor rendement in plaats van volume. In de praktijk blijkt een verbreding met aanvullende logistieke dienstverlening, zoals warehousing, door de hogere toegevoegde waarde goed uit te kunnen pakken.

Bron: ING