Breder draagvlak voor groei, internationale beweeglijkheid
Waar de binnenlandse markt duidelijk in de hele breedte aantrekt, stijgen de internationale vrachtvolumes dit jaar vooral in de export van olie– en chemische producten, machines, apparaten en voertuigen en minder door andere producten. Dit levert van bedrijf tot bedrijf verschillen in de groei op. Ook is de beweeglijkheid van de markt groter dan in het voor de economische crisis. De sector kan weliswaar rekenen op verdere groei, maar het tempo zal sterker variëren.

Logistieke diensten sterkste groeier, vervoer over water kampt met prijsdruk
De logistieke dienstverlening keert in 2015 na drie jaar terug als sterkste groeier van de sector. Het volume van diensten als warehousing en zogenoemde ‘value added logistics’ neemt dit jaar naar verwachting toe met 3,5% en de omzet nog iets meer. In andere delen van de transport- en logistieksector blijven omzetten onder druk staan door lagere tarieven. Zo ziet de binnenvaart het vrachtvolume dit jaar groeien, maar zal de omzetgroei naar verwachting toch licht teruglopen door lage tarieven. Ook in de zeevaart en de luchtvaart duurt de prijsdruk voort.

Trend van dalende rentabiliteit gekeerd in wegtransport
Een positieve ontwikkeling is dat de rentabiliteit in het wegtransport na een jarenlange daling een keerpunt heeft bereikt. De gemiddelde winstgevendheid is in de grootste deelmarkt van de sector voor het tweede achtereenvolgende jaar verbeterd. Dit is te danken aan een volumestijging die voor hogere productiviteit zorgt, maar ook aan de gunstige ontwikkeling van de brandstof- en loonkosten in het afgelopen jaar. Doordat de kosten dit jaar weer licht zullen stijgen, wordt het wel een uitdaging om deze lijn voort te zetten.

Verdere financiële verbetering vereist andere keuzes
Sectormanager Transport en Logistiek Machiel Bode: tariefdruk is steeds nadrukkelijker een structureel verschijnsel in transport en logistiek. Al langere tijd stijgen de tarieven in transport en logistiek nauwelijks (los van het effect van de brandstofprijzen), waarmee het speelveld ondanks herstel uitdagend blijft.  Financiële vooruitgang moet dus van binnenuit worden gerealiseerd, door andere (strategische) keuzes voor klanten of werkgebieden en efficiëntieverbetering.

Bron: ING