Door de inzinking in de internationale handel is de overgebleven logistieke groeimotor tijdelijk langzamer gaan draaien. Hierdoor kan het volume dit jaar niet ontkomen aan een lichte teruggang (-0,6%). De sector moet daarbij genoegen nemen met een marginale omzetgroei. Volgend jaar volgt verbetering en kan een licht volumeherstel van gemiddeld 1% worden gerealiseerd.

Slechtste fase sinds 2009 achter de rug, maar nog geen overtuigend groen licht
De transport- en logistiek sector laat met de eerste maanden van dit jaar de slechtste fase sinds 2009 achter zich. De terugvallende export kon niet langer compensatie bieden voor de zwakke binnenlandse logistieke vraag en dit was te merken in de bedrijvigheid en de omzet. Door de aanhoudende financiële druk heeft het aantal faillissementen een piek bereikt. Naar verwachting zal de export de weg omhoog in de tweede helft van dit jaar weer inslaan. Toch kan dit een lichte volumedaling voor de transport- en logistieksector niet voorkomen en blijft ook volgend jaar de groeipotentie in lijn met de economie nog beperkt.

Logistieke dienstverlening als eerste vooruit, wegtransport houdt het moeilijk
Terwijl de krimpende bouwproductie, lagere consumentenbestedingen en internationale concurrentie het wegtransport in de min houden (-1,7%), kan de beter presterende logistieke dienstverlening dit jaar naar verwachting toch nog vooruitgang boeken (+0,6%). Machiel Bode, sectormanager transport en logistiek: Te midden van de uitdagende marktomstandigheden zijn de onderlinge verschillen tussen bedrijven en deelsectoren nog steeds groot. logistieke dienstverleners blijven door hun logistieke expertise, netwerk en internationale oriëntatie het best gepositioneerd om zich financieel positief te onderscheiden.

Meer informatie: ING – Transport wacht op overtuigend groen sein – juli 2013 (pdf-bestand)