De omzet en bedrijvigheid zitten in de lift.
Ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst nu voor het tweede kwartaal achtereen de economische situatie van de transportsector is verbeterd. TLN waarschuwt voor te veel optimisme. Veel bedrijven zitten nog steeds in financieel zwaar weer.

Slechte financiële situatie
De toegenomen bedrijvigheid in de sector is weliswaar positief, maar voor veel bedrijven vertaalt zich dit niet in een verbeterde financiële situatie. Herstel begint immers nooit met de prijzen. Een meerderheid van alle transportondernemers noemt de financiële positie van zijn bedrijf ‘niet sterk’. Door de sterke concurrentie blijven de vrachtprijzen erg laag. Maar liefst 47 procent van alle bedrijven maakt geen winst. Slechts 4 procent van alle ondernemers meldt hogere vrachtprijzen in het derde kwartaal.

Verschil per type vervoer
De verbetering van de markt verschilt erg per type vervoer. Het tank/silo vervoer, binnenlandse distributie en koeriersbedrijven profiteren van de toegenomen vraag. Bouwgerelateerde transportbedrijven, zoals kiepauto en bouwmaterialenvervoer, zien echter nauwelijks verbetering. Aangezien van al het vervoerde gewicht op de Nederlandse wegen bouwmaterialen ongeveer 25% in beslag neemt, kunnen we volgens TLN pas echt van herstel voor de hele transport en logistiek sector spreken als ook deze markten verbetering laten zien.

Meer informatie: TLN – CB3_2013-pdf (pdf-bestand)