In de loop van het eerste kwartaal van dit jaar toont de goederenoverslag de mainports voor het eerst tekenen van stabilisatie. Zo wist de Rotterdamse haven de cijfers in het eerste kwartaal in het zwart te houden en lijkt de goederenoverslag op Schiphol zich te stabiliseren. Daarbij geven internationaal actieve logistieke bedrijven signalen van marktverbetering, wat terugkomt in het vervoer over water en door de lucht. In contrast met voorzichtige verbetering op de internationaal vlak, zijn de vooruitzichten voor de binnenlandse markt met de economische onzekerheden niet gunstig.   

Record aantal faillissementen wijst op verzwakte financiële positie
De aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in transport en logistiek eisen een grotere financiële tol. Met een begroot aantal van 150 in het eerste kwartaal is het aantal faillissementen op het hoogste niveau in tenminste twee decennia terecht gekomen. Met het wegvallen van reserves van bedrijven is het beeld nu duidelijk anders dan in crisisjaar 2009, toen het aantal faillissementen nog meeviel. Dat opdrachtgevers betalingstermijnen oprekken en de hoge olieprijs de kosten opdrijft helpt hierbij niet. 

Bron: ING Economisch Bureau