In 2016 werd binnen de Nederlandse landsgrenzen 3,7 procent meer gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder. Dit komt neer op 0,65 miljard ton. Ruim 60 procent van alle goederen die in Nederland worden vervoerd, ging de grens over. Dit grensoverschrijdend vervoer daalde in 2016 met 0,3 procent tot 1 miljard ton.

Binnenlands vervoer vooral over de weg
Vervoer binnen Nederland vindt vooral plaats over de weg; in 2016 leverden vrachtwagens 82 procent van alle binnen onze landsgrenzen vervoerde goederen af. Het overige deel gaat vrijwel volledig met binnenvaartschepen. Via beide vervoerwijzen werden meer goederen getransporteerd dan een jaar eerder: 3,9 procent meer over de weg en 2,7 procent meer door de binnenvaart. Vrachtwagens vervoerden vooral landbouwproducten, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Binnenvaartschepen hadden vooral steenkolen, geraffineerde aardolieproducten en ertsen als lading.

Zeevaart belangrijkste voor grensoverschrijdend vervoer
Het grootste deel van het grensoverschrijdende goederenvervoer, 58 procent, gaat per zeeschip. Binnenvaartschepen en vrachtwagens vervoeren elk een kleine 20 procent van de goederen die onze grens passeren. In 2016 daalde het grensoverschrijdend vervoer per schip – over zee en binnenwateren – met 1 procent. Er werden vooral minder steenkolen en ertsen over het water vervoerd. Het transport van deze grondstoffen via de binnenvaart naar Duitsland daalde. De hoeveelheid goederen die ons land per zeeschip verlieten nam juist toe, vooral door het vervoer van natte bulk (waaronder aardolie). Ook steeg het grensoverschrijdend vervoer met vrachtwagens, treinen en vliegtuigen.

Bron: CBS Jaarmonitor Goederenvervoer