De tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA is nu gepubliceerd. Aan de regeling wordt terugwerkende kracht gegeven tot en met 1 juni 2013. Het UWV geeft uitvoering aan de regeling.

Meer informatie: Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA – SC195292 (pdf-bestand)