Niet meer van deze tijd
Het toepassen van de enge definitie dat detailhandel het leveren van goederen aan consumenten is, is niet meer van deze tijd. Natuurlijk zijn ook webwinkels in deze definitie detailhandel. Maar webwinkels hebben een heel ander karakter en een heel ander afzetgebied dan klassieke winkels. Webwinkels hebben meestal geen etalage, geen klantenbezoek met bijhorende parkeerproblematiek en zijn al helemaal niet gericht op de lokale markt. Daarom moet met deze ‘detaillisten’ anders worden omgegaan dan met hun ‘fysieke’ collega’s. De Nederlandse gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol, want zij gaan over de bestemmingsplannen. Thuiswinkel.org zal daarom met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleggen wat er gedaan kan worden aan dit probleem. Bij gemeenten moet een ‘omslag in denken’ plaatsvinden en in bestemmingsplannen moet standaard rekening gehouden met online winkels. Zo kunnen uitzondering- of ontheffingsbepalingen opgenomen worden die rekening houden met de feitelijke ruimtelijke uitstraling van de webwinkel. Thuiswinkel.org zal de huidige problematiek ook bij politieke partijen en relevante overheden onder de aandacht brengen dat de uitleg en definitie van het begrip detailhandel dringend aan modernisering toe is.

Bron: http://www.wijnandjongen.nl/uitspraak-rechter-schadelijk-voor-webwinkels