De tool geeft inzicht in de indicatieve budgetten per gemeente voor de jaren 2012-2015. Bij deze berekening is uitgegaan van een voorlopige berekening van de actuariële afbouw van het Wsw bestand in een individuele gemeente. Daarnaast is uitgegaan van gelijkblijvend aandeel in de verdeling van de middelen voor re-integratie, inburgering en educatie.

Meer informatie: www.gemeenteloket.minszw.nl