Op basis van de kabinetsbrief van 11 april 2013 werkt het kabinet samen met de sociale partners en gemeenten aan de verdere uitwerking van het akkoord. De gemaakte afspraken verschillen op een aantal punten van het regeerakkoord. Ook de voorgenomen Participatiewet zal op onderdelen veranderen. Het kabinet begrijpt dat over de veranderingen in de Participatiewet veel vragen leven bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Op een aantal punten moet nadere uitwerking plaatsvinden. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak tussen VNG, werkgevers, werknemers en kabinet. Lees verder in het volledige nieuwsbericht:

Meer informatie: SZW Gemeenteloket Pwet-soc-akkoord