Het voorbehoud dat in de normenbrief is gemaakt, is komen te vervallen door goedkeuring van de genoemde wetsvoorstellen door de Eerste Kamer.

Bron: SZW Nieuwsbrief