Het aantal gemeenten waar sprake is van een gunstige toekomstverwachting (minder leegstand dan de ‘normale’ frictieleegstand, verwachte bevolkings- groei) is juist met een kwart afgenomen. Dit blijkt uit een actualisatie van de ‘Leegstandsbarometer’ van ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP uit Nijmegen.