Dat blijkt uit de ervaringen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het IMK beoordeelt de geschiktheid van potentiële starters en de levensvatbaarheid van hun plannen voor diverse organisaties, groot en klein. Deze groep starters vertoont kenmerken van zowel werknemers als ondernemers en wint snel terrein in de totale beroepsbevolking en dat vraagt om aanpassingen in de samenleving, o.a. op het gebied van mobiliteit, sociale zekerheid en zorg. Capability en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf bundelen krachten om werknemers beter te begeleiden naar deze vorm van zelfstandig ondernemerschap.

De traditionele tweedeling in de beroepsbevolking van werknemers en ondernemers is achterhaald. Volgens het IMK is ruim een half miljoen werkenden niet in die categorieën in te delen en heeft kenmerken van beide groepen. “We zien wel de drang om voor zichzelf te zorgen en de behoefte om op eigen benen te staan”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “maar de ambities zijn verder bescheiden en risico dragen is OK, maar het moet niet te gek worden. Wij noemen dat hybride ondernemers en daar zijn er zijn er heel veel van.”

In veel mobiliteitstrajecten wordt de optie voor ondernemerschap niet of nauwelijks benoemd of gestimuleerd. “Veel potentiële kandidaten én hun werkgevers hebben koudwatervrees en dat is logisch”, stelt Titus Kramer, algemeen directeur van de Capability Groep, “Het is dan ook belangrijk, dat de weg naar werken in dienstverband open blijft staan tijdens het traject, zodat alleen kansrijke ondernemers daadwerkelijk gaan starten met hun eigen bedrijf. Door de samenwerking met het IMK kunnen we dat op de beste manier borgen”.

Bij de samenwerking tussen Capability en het IMK worden de specialisaties loopbaanbegeleiding en begeleiding naar ondernemerschap voor iedere kandidaat op maat gecombineerd. Daarmee wordt een in totaliteit hogere uitstroom en meer duurzame financiële zelfstandigheid bereikt.

Over Capability Groep

De Capability Groep, met de werkmaatschappijen Capability en Ephecta, is specialist in het behouden en creëren van vitaliteit en zelfredzaamheid onder medewerkers. De Capability Groep is HRM-partner op het gebied van verzuim, mobiliteit, outplacement, re-integratie, conflictbemiddeling en juridisch en HRM-advies.