Kritische succesfactoren voor kansrijke initiatieven

Eerder onderzoek van Panteia toonde al aan dat er nog veel besparingspotentie en nog veel ruimte is voor duurzaam ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Er worden dan ook veel initiatieven ontplooid, gericht op het stimuleren en ondersteunen van het MKB bij duurzaam ondernemen. Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken welke initiatieven het meest effectief zijn en waarom. Op grond van de uitkomsten van een tiental casestudies is een aantal kritische succesfactoren geformuleerd. Vraagsturing is bijvoorbeeld een belangrijke succesfactor: het gaat om het inspelen op de vragen en behoeften van de bedrijven. Ook moeten duurzaamheidmaatregelen voor bedrijven concreet en rendabel zijn, met een helder en positief kostenbaten plaatje en een snelle terugverdientijd. Dit soort kritische succesfactoren hebben directe invloed op het welslagen van beleid voor duurzaam ondernemen.

Lokale bedrijvennetwerken zijn goede voedingsbodem

De in het onderzoek genoemde kritische succesfactoren vormen een goede basis om stimulering van duurzaam ondernemen in branches, regio en lokaal goed vorm te geven. De verschillende succesfactoren komen vooral het beste tot hun recht in een branchegerichte aanpak. Daar bovenop kan een succesvolle regionale/lokale aanpak het beste worden geconcentreerd bij lokale bedrijvennetwerken (vaak gerelateerd aan een bedrijventerrein). Uitbreiding van lokale bedrijvennetwerken met het thema duurzaamheid kan tot een ‘green business club’ leiden. Door een fysieke en/of digitale ontmoetingsplaats voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid te creëren kunnen er lokale ‘green deals’ worden gesloten. Een dergelijke aanpak lost voor de lokale overheden het ‘afstandsprobleem’ met het bedrijfsleven op.

Meer informatie: Panteia – Duurzaam ondernemen in het MKB