Aantal nieuwe bedrijfsoprichtingen blijft afnemen
Ook in augustus van dit jaar is het aantal starters verder gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar lag het aantal 4% lager. Vooral in de zwaar getroffen sectoren als de bouw en de detailhandel daalde het aantal starters flink met respectievelijk -16% en -13%. In de bouw is er door de productiedaling van circa 20% ten opzichte van eind 2008 flinke overcapaciteit waardoor er nauwelijks ruimte is voor nieuwkomers. Voor de detailhandel geldt dat de consument zuinig is en de op komst zijnde BTW verhoging is wellicht voor sommige businessplannen van winkels de druppel geweest om de deuren toch maar niet te openen. Het ING Economisch Bureau gaat voor 2012 uit van een kleine 120.000 nieuwe bedrijven.

Vroegere vakantie laat aantal starters in zuidelijke provincies toenemen
De schoolvakanties hadden in augustus duidelijk effect op het aantal startende nieuwe ondernemingen. In de zuidelijke provincies was een duidelijke toename van het aantal nieuwe ondernemers. Daarentegen daalde het aantal nieuwe bedrijfsoprichtingen in de Noordelijke provincies. De zomervakantie van de basisscholen in Limburg, Noord-Brabant vielen dit jaar eerder waardoor ook ouders van kinderen met plannen om een nieuw bedrijf op te starten eerder terug waren van vakantie.

Meer informatie: ING – 9.400 nieuwe ondernemingen in augustus -sept 2012 (pdf-bestand)