Evenals in voorgaande perioden gingen de meeste starters in het derde kwartaal aan de slag in de zakelijke dienstverlening (34%), gevolgd door de detailhandel (11%), en de bouw (10%). Daarnaast is de gezondheidszorg, één van de weinige sectoren die de afgelopen jaren groei vertoonde, populair onder starters (10%). Het aantal starters ligt over de eerste negen maanden van het jaar rond de 98.000.

8% meer starters in Overijssel

Regionaal gezien zijn de meeste starters over de eerste negen maanden van het jaar te vinden in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Utrecht is de enige provincie waarbij het aantal starters over deze periode is afgenomen. In Overijssel nam het aantal starters daarentegen met 8% toe. Dit is de hoogste groei van alle provincies.

Aantal starters dit jaar rond de 123.000

Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal is de verwachting dat het aantal starters dit jaar licht zal groeien, en rond de 123.000 zal uitkomen. Aangezien voor 2014 een minimale economische groei wordt verwacht, zal het aantal starters volgend jaar vergelijkbaar zijn aan 2013. .

Starter financiert bedrijf met eigen middelen

Uit een enquête van TNS/NIPO blijkt dat het privévermogen voor starters de belangrijkste bron van financiering is, gevolgd door financiering door familie & vrienden en door afnemers- en/of leverancierskrediet. Andere alternatieve financieringsmogelijkheden die door starters worden gebruikt zijn leasing en subsidies van de overheid, zoals de Borgstellingsregeling MKB (BMKB).

Meer informatie: ING – Stijging aantal starters in derde kwartaal (pdf-bestand)