Marianne Mathlener is manager Casemanagement en Re-integratie van het Participatiefonds en samen met haar team is ze vanuit Rotterdam landelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerkers die uitstromen. Het primair onderwijs is eigen risicodrager. Dus naast goed werkgeverschap, is er ook een belangrijk financieel aspect dat de medewerkers die het onderwijs verlaten zo goed mogelijk worden begeleid om weer een duurzaam inkomen te verwerven zodat de uitkering kan stoppen. Veel mensen vinden weer een baan in loondienst, maar de laatste jaren is er steeds meer animo voor zelfstandig ondernemerschap. Daar waar de meeste re-integratiebedrijven zich richten op van-baan-naar-baan trajecten, richt IMK zich alleen op trajecten richting ondernemerschap en is daar de landelijke specialist in. Marianne geeft aan dat in het kader van de re-integratie, een kandidaat door het Participatiefonds diverse activiteiten krijgt aangeboden. Eén daarvan is begeleiding bij zelfstandig ondernemerschap. Heeft een kandidaat interesse, dan kan hij ook eerst naar een voorlichtingsbijeenkomst over ondernemerschap. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld wat er bij ondernemerschap komt kijken en wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van het UWV met betrekking tot de uitkering.

Aan de hand van deze informatie kan de kandidaat beslissen of ondernemerschap een passend alternatief kan zijn voor een baan in loondienst. Als de kandidaat hierin begeleid wil worden, wordt hij door het Casemanagement aangemeld voor het traject met een ondernemerscoach van IMK. Na een uitgebreide intake, waarbij wordt vastgesteld of het bedrijfsidee en de ondernemer kansrijk zijn, wordt een begeleidingstraject opgestart dat uit een aantal fases bestaat. Marianne ervaart dat haar casemanagers het fijn vinden om de periodieke voortgangsrapporten te ontvangen. Op deze manier is er een optimale betrokkenheid van de casemanager van het Participatiefonds en de ondernemerscoach van IMK waarbij de kandidaat centraal staat. Zij merkt op dat de coaches zeer veel kennis en ervaring hebben met en over ondernemerschap en daarnaast ook zeer betrokken zijn. Dat gekoppeld aan de landelijke dekking, expertise van het mkb en goed werkende afspraken is volgens Marianne het onderscheidende vermogen van IMK ten op zichte van andere partijen en de reden waardoor de samenwerking is uitgegroeid tot een echt partnership.