Verreweg het grootste deel van de informele investeerders investeert in bedrijven van een familielid, namelijk 60%. Met 26% komen vrienden  en buren op de tweede plaats en 8% stopt geld in bedrijven van onbekenden met een goed idee. Die laatste groep wordt met de naam ‘business angels’ aangeduid . Kijkend naar de vraagkant blijkt dat 76% van het Nederlandse MKB niet bekend is met de mogelijkheden van business angels.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van GEM-data en een enquête onder het MKB-beleidspanel (1.850 MKB-bedrijven) en het Topsectorenpanel (1.540 topsectorbedrijven). Beide panels behoren tot het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.

Bron: Ondernemerschap.nl