De toename in 2013 is de grootste sinds 2009 en aanzienlijk groter dan die in 2011 en 2012. In deze jaren ging het aantal bijstandsgerechtigden met respectievelijk 11 en 13 duizend omhoog. De ontwikkeling van de bijstand loopt in de pas met de verslechterde arbeidsmarkt. Het jaar 2013 kende een groot banenverlies en een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal bijstandsontvangers in 2013 toe. De stijging was naar verhouding het grootst  bij de 27- tot 45-jarigen en bedroeg 11 procent. Bij de jongere bijstandsontvangers tot 27 jaar ging het om 7,5 procent groei, bij de 45-plussers om bijna 7 procent.

Bron: CBS