Startersgolf veroorzaakt door afgevloeid personeel
Het merendeel van het recordaantal zorgstarters blijkt uit ‘herintredend’ zorgpersoneel te bestaan: personen die eerder in dienst van een zorgaanbieder waren en na ontslag voor zichzelf zijn begonnen. “Zorgaanbieders hebben met een nieuwe realiteit te maken.De zorg wordt in hoog tempo een meer bedrijfsmatig aangestuurde sector, met de bijbehorende bedrijfsrisico’s”, licht ING-econoom Edse Dantuma toe. “Niet alleen instellingen voor ouderenzorg krijgen met steeds grotere bedrijfsrisico’s te maken, in 2013 ging voor het eerst in twintig jaar ook weer een ziekenhuis failliet.” De golf van startende zzp-ers leidt tot een nieuwe dynamiek, vertelt Dantuma: “In de huishoudelijke ondersteuning zetten gemeenten bijvoorbeeld al langere tijd op grote schaal zelfstandige alfahulpen in. Eenpitters leveren vaak goedkopere zorg dan traditionele aanbieders en zijn flexibeler inzetbaar.”

Aantal nieuwe aanbieders ouderen- en gehandicaptenzorg verzesvoudigd
De sterke groei van het aantal zorgaanbieders betekent dus allerminst dat het om een groeimarkt gaat. Het aantal geleverde zorgprestaties groeide in 2013 niet of nauwelijks en ook voor 2014 en 2015 moeten aanbieders met name in de langdurige zorg rekening houden met een volumekrimp door bezuinigingen en meer kostenbewuste gemeenten, verzekeraars en zorgvragers. Vooral aanbieders van zorg zonder overnachtingsmogelijkheid nemen snel in aantal toe. Daarbinnen bestaan in absolute zin de meeste zorgstarters uit paramedische praktijken en overige eerstelijns zorgaanbieders. Deze groep is goed voor de helft van het aantal starters. Procentueel gezien is de toename het sterkst in de thuiszorg en maatschappelijke dienstverlening aan ouderen en gehandicapten. Het aantal beginnende aanbieders in deze branche verzesvoudigde in 2013.

Bron: ING