Volgens Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK is deze opmerkelijke situatie goed verklaarbaar. “Starten vanuit een achterstandssituatie blijkt goed voor de motivatie te zijn en houdt de starter met beide benen op de grond. De circa duizend starters, die wij vanuit het IMK jaarlijks begeleiden, zien zelfstandig ondernemerschap als de kortste weg om uit hun ongewenste situatie te komen. De motivatie spat er vanaf en deze groep weet wat het is om sober en verstandig met geld om te gaan. Daarmee wordt een belangrijke succesfactor voor startende ondernemers ingevuld.”

Uit analyse van het IMK blijkt dat bijna 75% van de door IMK begeleide starters na drieënhalf jaar nog steeds als ondernemer actief is. Voor alle ondernemers, die zich ingeschreven hebben bij de KvK is dat percentage volgens het EIM circa 65%.

Ondernemer van het jaar-Award
IMK reikte onlangs de IMK-Ondernemer-van-het-Jaar Award uit aan twee ondernemers, die vanuit een uitkeringssituatie zijn gestart met ‘De Droomkast’ in Amsterdam. De onafhankelijke jury roemde deze start omdat het volgens de jury een fraai voorbeeld is van de meest effectieve inzet van publieke middelen door ondernemers een zetje in de rug te geven. 

– EINDE PERSBERICHT – 

Over IMK 
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met 150 ondernemersbegeleiders, met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 25.000 ondernemers in Nederland –waarvan 10.000 startende ondernemers- werden eerder met succes begeleid door IMK. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Brigitte van Tetterode-Buijs, IMK, 035 750 79 00, b.van.tetterode@imk.nl

Meer informatie over het Ecorys rapport:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2011/10/26/hulp-aan-starters-in-de-bijstand-betaalt-zich-terug.html