De afgelopen jaren zijn jaarlijks tussen de 10 en 14 duizend mensen met een onderneming vanuit de WW gestart (gemiddeld 6 procent van alle WW’ers die werk vinden). Ruim tweederde van de starters uit de WW is na drie jaar tijd nog steeds ondernemer. Van de mensen die na drie jaar niet meer als ondernemer actief zijn werkt ruim de helft weer in loondienst, heeft zeven procent opnieuw een WW-uitkering en valt vijf procent terug op een bijstandsuitkering. Van eenderde van de groep die niet succesvol is gestart zijn geen loon- of uitkeringsgegevens gevonden. Waarschijnlijk omdat deze groep geen recht heeft op een uitkering en/of zich van de arbeidsmarkt heeft teruggetrokken.

Ondernemers die geen gebruik hebben gemaakt van een starters- of urenkortingsregeling zijn het meest succesvol. De duurzaamheid van hun eigen bedrijf is iets groter en hun inkomen is gemiddeld fors hoger. De mensen die gebruik maken van de startersregeling hebben gemiddeld het laagste inkomen. Dit hangt samen met het feit dat dit echt startende ondernemers zijn, terwijl de overige ondernemers ook vanuit een situatie van hyrbide ondernemerschap (zowel een eigen bedrijf als een baan in loondienst) werkloos kunnen zijn geworden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het UWV.