Naast een bewezen formule heeft franchise nog meer voordelen:

 • Het startersrisico is kleiner als de ondernemer zich aansluit bij een succesvolle formule met een goede reputatie en naamsbekendheid;
 • De franchisegever verzorgt zaken als marketing, inkoop assortiment etc. Zo heeft de ondernemer meer tijd voor contacten met klanten en medewerkers;
 • Er kan worden geprofiteerd van schaalvoordelen; door krachten te bundelen koopt de ondernemer bijna altijd beter in dan wanneer hij dat alleen had moeten doen;
 • De franchisegever verzorgt opleidingen en trainingen om de ondernemer goed voor te bereiden;
 • De franchisegever bewaakt de kracht van de formule en volgt ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de onderneming;
 • Ervaringen kunnen gedeeld worden en ‘best-practices’ kunnen bij collega franchisenemers getoetst worden ten gunste van de eigen bedrijfsvoering;
 • De franchisegever kan de ondernemer ondersteunen bij het vinden van een goede locatie en bij het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Ook hier helpt het dat het een bewezen concept is.

Door bovenstaande factoren is de kans op een succesvolle onderneming niet alleen groter, maar is dikwijls de aanlooptijd ook een stuk korter. Hierdoor zie je steeds meer franchisenemers van 55 jaar of ouder. Een ontwikkeling die in Amerika al langer gaande is (zie senior franchise boom). Maar er zijn niet alleen maar voordelen. De franchisenemer zal zich goed moeten (laten) informeren welke wederzijdse verplichtingen hij aangaat op het moment dat hij voor een franchiseformule kiest. Zo is er soft-franchising waar de ondernemer meer eigen inbreng heeft en hard-franchising waar de eigen inbreng vrijwel volledig is beperkt. Nadelen van franchise:

 • De ondernemer levert een deel van zijn zelfstandigheid in en gaat contractuele verplichtingen aan die hij moet nakomen;
 • De ondernemer moet investeren om zijn onderneming aan te passen aan de formule en er moet een fee worden betaald;
 • Als de ondernemer niet goed presteert of onenigheid krijgt, kan dat leiden tot beëindiging van het contract;
 • Tot op zekere hoogte kan de ondernemer voor continuïteit afhankelijk zijn van de franchisegever;
 • Wat de reputatie, het imago van de formule en (dus) de continuïteit betreft is de ondernemer ook afhankelijk van de andere franchisenemers, maar dat biedt ook kansen om te leren veranderen.

Goed onderzoeken wat de juridische en financiële consequenties zijn van franchise ondernemen behoort dus absoluut bij de voorbereidingen. Verder zal er moeten worden gekeken in hoeverre de formule bij de ondernemer past.

Kijk voor meer informatie op http://www.nfv.nl.