Zo zijn in het afgelopen jaar de teksten over het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) op websites als www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.rijksoverheid.nl verbeterd. Verder zijn er gesprekken gevoerd met organisaties voor zelfstandigen om het Bbz bij hen onder de aandacht te brengen. Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zijn serie infobladen uitgebreid met een infoblad over het Bbz en een infoblad over de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Verder zal informatie over het Bbz onder genoemde organisaties worden verspreid, aan de hand waarvan zij zelfstandigen kunnen wijzen op de mogelijkheden van het Bbz..

Lees verder: Brief minister kamp – Inkomenspositie zzp’ers en uitvoering SER-advies