In het gebied zijn alle elementen voor een concurrerende regio aanwezig: een gunstige ontwikkeling van de bevolking en van de werkgelegenheid, een over het algemeen financieel gezond bedrijfsleven, een relatief hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking en een uitstekende ligging binnen Nederland en Europa. Maar uit het onderzoek blijkt óók dat vergelijkbare regio’s in het land nog beter presteren. Regio’s als Eindhoven en Zwolle weten naar verhouding meer profijt te halen uit hun vestigingsfactoren. De ambitie van de regio Arnhem-Nijmegen om in 2020 de economisch best presterende regio buiten de Randstad te zijn, is nog een grote uitdaging.

Meer informatie: Rabobank – Stadsregio Arnhem-Nijmegen eindrapport (pdf-bestand)