De behoefte aan online dienstverlening aan ondernemers is groot. Een bijstandsaanvraag voor zelfstandigen is complex, vereist veel informatie en is daarmee tijdrovend. Kantooruren zijn voor de ondernemer vaak onmisbaar en buiten die kantooruren is het gemeentelijk loket gesloten. Bij ondernemers-in-nood is snelheid van handelen bepalend voor de overlevingskansen van het bedrijf. Online dienstverlening helpt daarbij.

IMK introduceert het Sociaal OndernemersLoket Online, SOLO. Een landelijke digitale voorziening voor de belangrijkste sociale ondernemersregelingen, Bbz en Ioaz, waarop alle Nederlandse gemeenten zich kunnen aansluiten. Met SOLO komen drie online diensten beschikbaar:

 • eBbz gevestigd – bijstandsaanvraag voor gevestigde ondernemers
 • eBbz starter – bijstandsaanvraag voor startende ondernemers
 • eIoaz – bijstandsaanvraag voor oudere ondernemers, die willen/moeten stoppen

Waarom een landelijke Bbz- voorziening?

De complexiteit van de Bbz-aanvraag is hoog, omdat het nu eenmaal een bijstandsaanvraag is waarbij zowel privé-informatie een rol speelt, als ook gedetailleerde bedrijfsinformatie. Het ontwikkelen van een goed zaakproces met slimme digitale formulieren is voor geen enkele Nederlandse gemeente rendabel te maken. In heel Nederland gaat het om zo’n 10.000 aanvragen per jaar en voor een gemeente met 30.000 inwoner om 20 á 30 aanvragen per jaar. Daarnaast hebben de meeste gemeenten niet de expertise in huis om een goede oplossing te ontwikkelen.

IMK is het grootste kenniscentrum op dit gebied in Nederland en besloot twee jaar geleden om met één landelijke voorziening te komen, waarbij  iedere gemeente tegen kostprijs wordt uitgenodigd om aan te sluiten. In de afgelopen maanden werkten we met de gemeenten Den Haag, Groningen en Tilburg samen om tot de goede oplossing te komen.

SOLO – Wat doet het?

SOLO is een online dienst, beschikbaar via internet voor aangesloten gemeenten en ondernemers van die gemeenten, met de volgende onderdelen:

 • Een online doelgroep-scan; waarmee de ondernemer, door het aanklikken van antwoorden kan bepalen of en zo ja welke ondernemersregeling voor hem of haar van toepassing is. Indien de ondernemer niet tot de doelgroepen behoort wordt de ondernemer, waar mogelijk, doorverwezen naar andere hulpopties. De doelgroep-scan zorgt voor de optimale filtering, zodat ondernemers niet onterecht afvallen of ten onrechte in een doelgroep worden geplaatst. Indien de ondernemer tot een doelgroep voor een regeling behoort, dan krijgt de ondernemer de mogelijkheid om door te ‘linken’ naar een online intake.
 • Een online intake voor iedere opgenomen regeling (Bbz gevestigd, Bbz starter, Ioaz); Deze intake begint met vaststelling van de identiteit van de aanvrager en start daarna met een zogenaamd intelligent formulier, waarin de ondernemer (of iemand namens de ondernemer, bijvoorbeeld de boekhouder) alle benodigde informatie aanlevert en vragen beantwoordt. Bijlagen/bewijsstukken kunnen desgewenst worden toegevoegd, maar zijn ook later aan te leveren. SOLO bewaakt de status van de intake en de volledigheid van het dossier en stelt die informatie beschikbaar aan de behandelend ambtenaar.
 • Onderdeel van de intake is de zogenaamde urgentiebepaling. Die indicatie geeft de gemeente de mogelijkheid om het proces te versnellen, indien dat noodzakelijk lijkt voor de overlevingskansen van de onderneming.

De voordelen van SOLO

Door de ontwikkeling van een landelijke voorziening worden de gemeentelijke investeringen in digitale dienstverlening beperkt. In de toekomst kunnen andere gemeentelijke diensten ten behoeve van ondernemers worden toegevoegd, zoals de aanvraag kwijtschelding van lokale belastingen en aanvraag voor schuldhulpverlening. Met deelnemende gemeenten zal worden samengewerkt om tot nieuwe diensten te komen.

Voordelen voor de gemeente:

 • Betere selectie ‘aan de poort’
 • Minder werk in voorbereidingsfase
 • Meer ruimte om met en voor de ondernemer aan de slag te gaan
 • Platform voor verkorting doorlooptijden
 • Verlaging van maatschappelijke schadelast

Voordelen voor de ondernemer

 • Online, vanaf iedere plaats
 • 7 dagen per week en 24 uur per dag
 • Ondernemer bepaalt eenvoudig of hij tot de doelgroep van een regeling behoort
 • Online hulp bij vergaren van alle relevante informatie
 • Geen overbodige vragen
 • Minder tijd tussen probleem en oplossing