Inge Vossenaar, directeur Woon- en leefomgeving van BZK, gaf aan met dit onderzoek bij te willen dragen aan verdere discussie over dit onderwerp in de verschillende regio’s. Jan Meerman, voorzitter van brancheorganisatie In-Retail (voorheen CBW-Mitex) was blij met dit initiatief en benadrukte de rol die de overheid kan spelen om de markt weer in beweging te krijgen. Wethouders Hans Polman (Winschoten) en Annalies Usmany (Appingedam) lieten zien hoe zij keuzes maken en het afbouwen van overtollig winkelvastgoed in de praktijk brengen.

Ruimtelijke ordening van de leegstand
In de presentatie van zijn onderzoek benadrukte Dirk Jan Droogh (DTNP) dat het aantal winkels, juist in krimpgebieden, sterk afneemt. Leegstand bedreigt het woon- en leefklimaat en het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Er ontstaat volgens hem een nieuw vakgebied: de ruimtelijke ordening van de leegstand. De vraag doet zich voor waar we leegstand accepteren en waar in elk geval niet. Het is goed op die laatste gebieden te focussen.

Reorganisatie biedt nieuwe kansen
Door de wijzigende bevolking, overaanbod en internet ondergaat de detailhandel als sector een ingrijpende transitie. In wijzigende marktomstandigheden biedt reorganisatie nieuwe kansen. Dat betekent volgens Droogh het actief afbouwen van kwetsbare, en het investeren in kansrijke winkelgebieden. In een afgeslankte en gezonde winkelstructuur kunnen ondernemers weer gaan investeren. Door aan de juiste knoppen te draaien kunnen gemeente en provincie ‘het vliegwiel weer in beweging zetten’. Meer informatie: