Zoals de naam al aangeeft, beperkt het werkterrein van de servicedesk zich tot de WW.

Taken van de Servicedesk ERD WW
De taken van de servicedesk bevinden zich voornamelijk op twee terreinen: declaratie en re-integratie. Daarnaast omvat het takenpakket enkele aan die terreinen gerelateerde werkzaamheden.

Declaratie
Omdat overheidswerkgevers geen WW-premie afdragen voor hun personeel, verhaalt UWV de kosten van WW-uitkeringen aan overheidswerknemers op de ex-werkgever. Dit gebeurt door middel van maandelijkse declaraties aan de werkgever. De servicedesk behandelt alle vragen van werkgevers over deze declaraties, evenals signalen over vermeende onjuistheden in de declaraties.

Re-integratie
De overheidswerkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van ex-medewerkers. De medewerker die boventallig is/wordt zal dus door zijn (aanstaande) ex-werkgever geholpen moeten worden bij zijn re-integratie. Voor medewerkers van eigen risicodragers WW ligt de re-integratietaak dus niet bij UWV WERKbedrijf. Vanuit de re-integratieverantwoordelijkheid is de werkgever ook degene die UWV adviseert over ontheffingen van de verplichtingen, noodzakelijkheid van opleidingen en dergelijke. UWV is echter verantwoordelijk voor de uitkering aan de overheidswerknemers en neemt uiteindelijk de beslissing over deze zaken. Het verwerken van de adviezen van de overheidswerkgevers loopt daarbij via de servicedesk ERD WW. Op hoofdlijnen bestaat het takenpakket van de servicedesk ERD WW uit de volgende onderdelen:

  • uitvoeren van correcties op de declaraties, 
  • verwerken van vorderingen in het declaratieproces, 
  • beheren van de financiële administratie, 
  • beslissen over verzoeken om ontheffing, scholing e.d., 
  • beslissen over het opleggen van maatregelen, 
  • uitvoeren van (steekproef)controles op sollicitatieactiviteiten en weigeren werk, 
  • het geven van algemene informatie over de bovenstaande taken en het beantwoorden van vragen van werkgevers en werknemers hierover,
  • FIV-accounts wijzigen en toevoegen, 
  • fungeren als tweedelijns helpdesk voor werkgevers uit de sector O&O bij vragen op het terrein van declareren en re-integratie.

Starten van een eigen bedrijf: aanvragen onderzoeksperiode en startperiode
Zowel in het kader van de onderzoeksperiode als in het kader van de startperiode dient de overheidswerkgever een advies uit te brengen aan het UWV. Dit advies brengt hij uit door de haalbaarheid van het bedrijfsplan te toetsen op basis van de ideeën van de ex-werknemer en een eventueel ondernemingsplan. Het vaststellen van de haalbaarheid van een plan of bedrijfsidee zal voor veel re-integratiemedewerkers en mobiliteitsadviseur moeilijk zijn. Vaak ontbreekt iedere grond bij het honoreren of afwijzen van zo’n verzoek, terwijl de impact van een beslissing groot is voor de betrokkene. Zorgvuldigheid is dus op zijn plaats. IMK kan u en uw (ex-)medewerker ondersteunen bij outplacement naar ondernemerschap. Neemt u voor meer informatie contact op met mobiliteit@imk.nl  

Zie voor meer informatie: UWV – Werkwijzer artikel 72a WW voor werkgevers uit de sector Overheid en Onderwijs (pdf-bestand).