Ondernemers in transport en logistiek hadden het in het eerste kwartaal van 2018 rustiger dan in de voorgaande twee kwartalen. Het aantal ondernemers dat een hogere bedrijvigheid meldt, daalt van 62 procent in het laatste kwartaal van 2017 naar 52 procent in het eerste kwartaal van 2018. 12 procent van de ondernemers meldt een lagere bedrijvigheid, ten opzichte van 8 procent in het laatste kwartaal van 2017. Nu is het eerste kwartaal van een jaar altijd wat minder druk dan het laatste, maar toch is dit een opvallende daling te noemen.

Prijzen stijgen
Over het prijsniveau zijn de ondervraagde bedrijven erg positief: bijna 70 procent meldt een stijging van de prijzen, een krappe 30 procent geeft aan dat de prijzen gelijk zijn gebleven en bijna 1 procent meldt een daling van de prijzen. We moeten bijna negen jaar teruggaan om een vergelijkbare stijging van het prijsniveau te vinden.

Winsten blijven achter
Met zo’n stijging van de prijzen ligt een flinke stijging van de winsten in de lijn der verwachting. Maar dat is niet het geval, laten ondernemers weten. Een krappe 40 procent geeft aan dat de winsten hoger waren dan het laatste kwartaal van 2017. Maar een ruime 40 procent meldt dat de winst gelijk is en 20 procent meldt zelfs een daling van het winstniveau. Het achterblijven van het winstniveau bij de stijging van de prijzen, betekent niet dat ondernemers nu verlies draaien: 72 procent van de ondernemers sloot het kwartaal ‘gewoon’ met winst af.

Oorzaak: stijgende kosten
69 procent van de ondernemers meldt een stijging van de kosten in het afgelopen kwartaal, 29 procent meldt gelijk gebleven kosten en slechts 2 procent meldt een daling. De oorzaak van de achterblijvende winsten ligt in de gestegen loon- en brandstofkosten, geven de ondervraagde ondernemers aan. Vanaf januari 2018 gelden er nieuwe lonen in de sector transport en logistiek. De gemiddelde loonkosten in 2018 zijn 5,7% hoger dan de gemiddelde loonkosten in 2017, blijkt uit cijfers van Panteia (NEA).

De stijging van de gemiddelde dieselprijs, die al in 2017 was ingezet, zette zich ook in het eerste kwartaal van 2018 voort, blijkt uit de Brandstofmonitor van TLN. De gemiddelde prijs van een liter diesel was het eerste kwartaal van 2018 2,5 procent hoger dan in het eerste kwartaal 2017. Voor de middellange termijn vindt TLN een overstap op elektrisch aangedreven voertuigen en biobrandstoffen wenselijk, ook in verband met het klimaat. Maar tot die tijd is het besparen op diesel een goede strategie. TLN komt daarom zeer binnenkort met een publicatie die ondernemers helpt brandstofkosten te verlagen.

Bron: TLN