Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van Sam Netwerk is de samenwerking tussen SAM Netwerk (Sjaak Verweij) en IMK (Han Dieperink, algemeen directeur IMK) bekrachtigd. IMK maakt sinds begin 2012 deel uit van dit netwerk, dat streeft naar een intersectorale samenwerking tussen bedrijven en organisaties uit de publieke en private sector ten behoeve van een vitale regionale arbeidsmarkt.

IMK kan de schakel zijn tussen deze organisaties en het MKB voor bijvoorbeeld het creëren van stages, waarbij een mobiliteitskandidaat ervaring kan op doen. Dit kan zijn binnen het MKB, zodat hij of zij buiten zijn organisatie werkervaring op kan doen en alle mogelijkheden voor zichzelf kan onderzoeken. Het MKB op haar beurt kan zo gebruik maken van de expertise van professionals, waar ze anders niet snel een beroep op zouden doen. Daarnaast is er steeds meer interesse in zelfstandig ondernemerschap. IMK zal voor het SAM Netwerk haar expertise op dit gebied inbrengen, zodat de deelnemers hier ook zelf goed mee aan de slag kunnen. De eerste gezamenlijke activiteit is dan ook een feit en bestaat uit een workshop voor de HR professional, waarin handvatten worden aangereikt voor outplacement naar ondernemerschap en de mogelijkheid voor werknemers tot deelname aan een workshop Oriëntatie op Ondernemerschap.