Aantal kleinbedrijven in dienstensector verviervoudigt

In de dienstensector is het aantal ondernemingen het sterkst toegenomen. Eenzelfde beeld geldt voor de groei van het arbeidsvolume: dat is met 2,5% gemiddeld per jaar het sterkst in de dienstensector gestegen. Wanneer naar het aantal bedrijven gekeken wordt die behoren tot het kleinbedrijf, dan valt op dat in de dienstensector het aantal in 25 jaar is verviervoudigd. De industrie is qua aantal kleinbedrijven in 25 jaar tijd gedaald van ruim 6% naar een kleine 4%. Het aantal kleinbedrijven in de agrarische sector is in de onderzochte periode gedaald van 22% naar 5,5%. Schaalvergroting en inzet van nieuwe technologie liggen hieraan ten grondslag. In de bouw neemt het aantal kleinbedrijven sterk toe door een forse stijging van het aantal zzp’ers, maar na 2007 stabiliseert het aantal. Download: Panteia – Nederlandse dienstensector groeit het sterkst in bedrijven en banen (pdf-bestand)