Met het initiatief 155-Red-een-bedrijf wordt het plaatselijke midden- en kleinbedrijf ondersteund. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn „155-red-een-bedrijf? in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.

Machiel Trommelen, regiomanager Zuidwest bij IMK: “Het is van essentieel belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen en daarin staan we de gemeente Roosendaal graag bij. Ondernemers hebben behoefte aan een ervaren adviseur die de juiste analyse kan maken en met effectieve oplossingen kan komen. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).”

Ondernemers uit Roosendaal waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088-9990155, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl.

Voor een actueel overzicht van gemeenten die zich bij ‘155’ hebben aangesloten verwijzen wij u ook naar: www.155.nl.