Online en persoonlijk contact
Juist nu 25% van de starters ondernemerschap ziet als een min of meer gedwongen keuze om te kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt is goede voorlichting en een reality check van bedrijfsideeën erg belangrijk. Een goede mix tussen online en fysieke communicatie met startende ondernemers is hierbij essentieel. Ondernemerschap vraagt immers om een goede basis. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf kan middels voorlichting en workshops medewerkers prima voorbereiden op de keuze voor ondernemerschap. Onder de naam IMK Startersbegeleiding is een opleiding ontwikkeld, met voor iedere kandidaat een maatwerkcombinatie van digitaal leren (I’M OK Basis voor Ondernemen), groepsworkshops en persoonlijke begeleiding. Een goede basiskennis is belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via telefoonnummer 035 – 750 7900.