De nieuwe IMK Helpdesk Normenlijst is binnenkort (voor leden) via deze site beschikbaar. De uitkeringsniveaus en de normen in de toeslagenwet zullen door een aanpassing in het netto minimumloon eveneens wijzigen. In deze rekenregels zijn daarom ook de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 weergegeven.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het SZW Gemeenteloket.