Voor gemeenten gelden voor 2013 de volgende percentages:

  • bruteringspercentage bijstand voor uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar plus 1 maand: 58,73%
  • bruteringspercentage bijstand voor uitkeringsgerechtigden ouder dan 65 jaar plus 1 maand: 23,61%

In beide gevallen is de bruto-uitkering werkgeversbijdrage Zvw (7,75%). Bron: Belastingdienst