Aan de hand van infographics wordt onder meer duidelijk waar de bevolking het meest vergrijst, welke gevolgen dit zoal heeft, welke verhuistrends er zijn, hoe de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden verandert en hoe de levensloop van mensen in de verschillende regio’s er uit ziet. Voor de toekomstige trends is het boekje gebaseerd op de regionale prognose, die het PBL samen met het CBS opstelt.

Meer informatie vind u op de website van het PBL.